Garanti

Dalarna Grind & Gärdesgård

Hantverk med kvalité

Garantier

Vår viktigaste målsättning är att alltid ha nöjda kunder därför lämnar vi material- och arbetsgaranti på alla våra gärdsgårdar & grindar

 

Vid slutfört arbete erhålles skriftlig garantisedel. Garantin utgörs av två separata delar:

 

 

Materialgaranti

Innebär att störarna som sättes i marken är av mycket tätvuxen gran, vilket ger en högkvalitativ och hållbar gärdesgård. I garantisedeln finns exakta gränsvärden för tätheten i våra störar.

 

 

 

Arbetsgaranti

Denna del innebär att vid händelse av felaktigt utfört arbete så gör vi om er gärdesgård utan extra kostnad. I garantisedeln beskrivs i detalj hur ett korrekt utfört arbete skall vara gjort.