Gärdesgårdar

Gärdesgårdar

Gärdesgårdar har en uråldrig tradition och kan uppföras i olika stilar och modeller efter önskemål. Vi använder oss av ett flertal varianter som vi har valt att uppkalla enligt nedan.

Gärdsgård

"Siljansmodell"

Traditionell modell med 2 slanor där slanorna löper genom 8 störpar vilket gör gärdesgården stabil och tät.


gärdesgård

Gärdsgård

        "Rättviksmodell"

Traditionell modell med Tre slanor som löper genom sju till åtta störpar.


gärdesgård rättviksmodell